PRIME ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี EXIM BANK

PRIME congratulates EXIM BANK on the occasion of the 30th anniversary

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME โดยนายไตรวินิจ ตู้จินดา ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ทีมงานรัฐกิจสัมพันธ์ และนางสาวกนกภรณ์ จึงรุ่งฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการจัดการนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายกำกับดูแลการปฎิบัติงาน ร่วมแสดงความยินดีกับดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยทาง PRIME ร่วมบริจาคสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสให้เข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

Recent Posts

Follow Us