ประเทศไทย

โครงการ จูปิเตอร์

Project Details ชื่อโครงการ : โครงการ จูปิเตอร์เจ้าของโครงการ : บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จำกัดสถานที่ตั้ง : จังหวัดหนองคายกำลังการผลิตติดตั้ง : 1.2 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาทวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

โครงการ ตาก 1

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการ ตาก 1เจ้าของโครงการ : บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จำกัดสถานที่ตั้ง : ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตากกำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บา

โครงการ ตาก 2

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการ ตาก 2เจ้าของโครงการ : บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัดสถานที่ตั้ง : ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตากกำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร

โครงการ สุโขทัย

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการ สุโขทัยเจ้าของโครงการ : บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัดสถานที่ตั้ง : ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยกำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร

โครงการ กำแพงเพชร 1

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการ กำแพงเพชร 1 เจ้าของโครงการ : บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัด สถานที่ตั้ง : ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์ อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระ

โครงการ กำแพงเพชร 2

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการ กำแพงเพชร 2เจ้าของโครงการ : บริษัท นอร์ธเวสต์ โซล่าร์ จำกัดสถานที่ตั้ง : ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรกำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบ