โครงการ กำแพงเพชร 1

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ กำแพงเพชร 1
เจ้าของโครงการ : บริษัท บึงสามพัน โซล่า จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
กำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มีนาคม 2557

ที่ตั้งโครงการ