โครงการ สุโขทัย

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ สุโขทัย
เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
กำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มีนาคม 2557

ที่ตั้งโครงการ