เทรดดิ้ง

          บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งต่อยอดในการดำเนินธุรกิจหลักจากประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโซล่าร์เซล โดยการที่บริษัทมีจุดแข็งทางด้านกระบวนการซัพพลายเชนทำให้ทางบริษัทเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิตอุปกรณ์หลักในการก่อสร้างระบบโซล่าร์เซล โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท Jinko Solar Co., Ltd. ผู้ผลิตแผงในระดับ Tier 1 ซึ่งมียอดขายทั่วโลกในระดับต้นของการจัดลำดับ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ทางบริษัทเลือกใช้และจัดจำหน่ายที่ประกอบกับแผงโซล่าร์เซล อาทิเช่น Inverter ของ Huawei Growatt Sungrow เราพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าโดยถือหลักหากเราเป็นลูกค้าเราต้องการอะไรจากผู้ขายสินค้านั้น ดังนั้นบริษัทจึงครอบคลุมการบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาทางเทคนิคจากทีมวิศวกรของทางบริษัทและวิศวกรทางผู้ผลิตเน้นการบริการ 24/7 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการแตกธุรกิจการค้า Trading ของทางบริษัท

เดิมทีทางบริษัทเป็นการดำเนินธุรกิจแบบ B2B กับทางพันธมิตรผู้รับเหมาก่อสร้างในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันทางบริษัททำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างฐานลูกค้าภายใต้ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมและการสร้างความเชื่อมั่นของการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่บริษัทจำหน่าย

เทรดดิ้ง

ชื่อไฟล์
ชนิดไฟล์
Solar Mounting Systems Catalogue 2021
Solar Residential Catalogue
Package for Solar Panel