เป็นผู้นำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
ศึกษาเพิ่มเติม
OKR Workshop of PRIME Team Leaders - 21 July 2020
Covid-19 Relief Bag Distributing (CSR Activity) - 25 May 2020
Covid-19 Relief Bag Distributing (CSR Activity) - 25 May 2020
Previous slide
Next slide

กิจกรรมของเรา

กลุ่มบริษัทไพร์ม โรด กรุ๊ป เราวางเป้าหมายของเราสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) เราจัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเราพร้อมที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอด และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลโรงไฟฟ้าทั้งหมด

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการแล้วรวม 181.04 เมกะวัตต์

Cool Number
0
Solar Installed Capacity (Watt)
Cool Number
0
Household Powered by PRIME
Thailand
Japan
Taiwan
Cambodia