กัมพูชา

Cambodia National Solar Park

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ : Cambodia National Solar Park (CAM 01)เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (กัมพูชา) จำกัดสถานที่ตั้ง : กำปง