Cambodia National Solar Park

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : Cambodia National Solar Park (CAM 01)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (กัมพูชา) จำกัด
สถานที่ตั้ง : กำปงชนัง ประเทศกัมพูชา
กำลังการผลิตติดตั้ง : 77 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 0.03877 ดอลล่าต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในเดือนธันวาคม 2565

ที่ตั้งโครงการ