โครงการ จูปิเตอร์

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการ จูปิเตอร์
เจ้าของโครงการ : บริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : จังหวัดหนองคาย
กำลังการผลิตติดตั้ง : 1.2 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : 05 สิงหาคม 2558

Project Location