โครงการ ตาก 2

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ ตาก 2
เจ้าของโครงการ : บริษัท เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
กำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มีนาคม 2557

ที่ตั้งโครงการ