โครงการ ตาก 1

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ ตาก 1
เจ้าของโครงการ : บริษัท อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
กำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : เมษายน 2557

ที่ตั้งโครงการ