ประเทศญี่ปุ่น

โครงการฮิโนะ (Hino)

Project Details ชื่อโครงการ : โครงการฮิโนะ (Hino)เจ้าของโครงการ : HIN Goudou Kaishaสถานที่ตั้ง : จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิตติดตั้ง : 4.6 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 40 เยนต่อหน่วยวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพ

โครงการอะวาจิ (Awaji)

Project Details ชื่อโครงการ : โครงการอะวาจิ (Awaji)เจ้าของโครงการ : AWJ Goudou Kaishaสถานที่ตั้ง : จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิตติดตั้ง : 9.9 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 40 เยนต่อหน่วยวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้

โครงการยาบูกิ (Yabuki)

Project Details ชื่อโครงการ : โครงการยาบูกิ (Yabuki)เจ้าของโครงการ : Prime Smart Solar Yabuki Goudou Kaishaสถานที่ตั้ง : จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิตติดตั้ง : 9.8 เมกะวัตต์อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 36 เยนต่อหน่วย