โครงการฮิโนะ (Hino)

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการฮิโนะ (Hino)
เจ้าของโครงการ : HIN Goudou Kaisha
สถานที่ตั้ง : จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิตติดตั้ง : 4.6 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 40 เยนต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : พฤษภาคม 2559

Project Location