โครงการยาบูกิ (Yabuki)

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการยาบูกิ (Yabuki)
เจ้าของโครงการ : Prime Smart Solar Yabuki Goudou Kaisha
สถานที่ตั้ง : จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิตติดตั้ง : 9.8 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 36 เยนต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Project Location