โครงการอะวาจิ (Awaji)

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการอะวาจิ (Awaji)
เจ้าของโครงการ : AWJ Goudou Kaisha
สถานที่ตั้ง : จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิตติดตั้ง : 9.9 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 40 เยนต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : พฤษภาคม 2560

Project Location