นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนีเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดตรัง

          วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดตรัง ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้งขนาด 5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ของ บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ในเครือบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นเจ้าของร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด โดยมี นางสาวชฎาทิพย์ ด้วนราม ผู้จัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เขตภาคใต้ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประกอบความรู้ในวิชาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้เห็นถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินแห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก และแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชม ตามนโยบายของทางบริษัทฯ ที่ตั้งใจเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าให้สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ โดยที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานจากส่วนราชการ และเอกชน ติดต่อเข้าขอเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าศึกษาและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ได้ที่ www.primeroadpower.com หรือ โทร. 02 105 8686

Recent Posts

Follow Us