ไพร์ม โรด เพาเวอร์ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร

          วันที่ 6 กันยายน 2562 นายลือชา ม่วงลาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยชาวบ้านจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 ซึ่ง บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด บริษัทในเครือ เป็นเจ้าของร่วมกับสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านชุมชนสัมพันธ์ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า

          กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนและลานวัดหนองบัว และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบที่มีความทรุดโทรม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานทอดกฐินประจำปีของทางชุมชน นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม และมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียนหนองบัวราษฏร์บำรุง โดยมีนายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและพูดคุยถึงปัญหาความขาดแคลนที่ทางโรงเรียนประสบอยู่

          บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโครงการอยู่ทั้งในประเทศไทยและเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นอย่างมาก จึงได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตั้งรอบโรงไฟฟ้าที่ทางกลุ่มบริษัทมีโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชุนรอบพื้นที่ตั้งรอบโรงไฟฟ้า เช่น การปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า, การส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่, การเสียภาษีท้องถิ่นเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ฯลฯ

Recent Posts

Follow Us