กิจการร่วมค้าในกลุ่ม PRIME ชนะการยื่นข้อเสนอ Solar บนหลังคาที่จอดรถ ม.วลัยลักษณ์

กิจการร่วมค้าในกลุ่ม PRIME ชนะการยื่นข้อเสนอ Solar บนหลังคาที่จอดรถ ม.วลัยลักษณ์

        นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจการร่วมค้า บริษัท กิจการร่วมค้าไพร์ม ไพบูลย์ 1 จำกัด ชนะข้อเสนอบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาที่จอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเสนอรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ

        นายธราธร อานทิพย์สุวรรณ  หัวหน้าทีมพัฒนาธุรกิจและบริหารการลงทุนในประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ทางกิจการร่วมค้าไพร์มเสนอ ร้อยละส่วนลดค่าไฟฟ้า 38.50  เทียบค่าไฟฟ้าฐานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากค่าเฉลี่ยปีฐาน ในปีที่ 1-20

Recent Posts

Follow Us