PRIME COD โครงการโซล่าร์โรงเรียนขนาด 1.23 เมกะวัตต์ ที่เถาหยวน ไต้หวัน

        นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เหออู่ จำกัด ซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ PRIME ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date – COD) โครงการโซล่าร์โรงเรียนขนาด 1.23 เมกะวัตต์ ที่เถาหยวน ไต้หวัน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งโครงการโซล่าร์โรงเรียนนี้จะสร้างรายได้ให้กับ PRIME ปีละ 8.20 ล้านบาท

        นางสาวจิตรียา ปัญญาดี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารการลงทุน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาธุรกิจโครงการโซล่าร์ของ PRIME ในประเทศไต้หวัน แจ้งว่า นอกจากการ COD โซล่าร์โรงเรียนแล้ว ในปีนี้จะมีโครงการโซล่าร์ฟาร์มเลี้ยงปลา จำนวน 6.98 เมกะวัตต์ ในไถหนาน และ จำนวน 1.90 เมกะวัตต์ ในเจียอี้ ซึ่งจะทยอย COD ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2567 นี้

Recent Posts

Follow Us