PRIME แต่งตั้ง “พิรุณ ชินวัตร” เป็น CFO มีผล 18 ม.ค. 2566

        PRIME ปรับโครงสร้างองค์กร แต่งตั้ง “พิรุณ ชินวัตร” เป็น CFO แทน สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง มีผล 18 ม.ค. 2566

        บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด มหาชน  หรือ PRIME แจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศและต่างประเทศ และมุ่งมั่นนำ PRIME เข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อก้าวเป็นสมาชิกหุ้นยั่งยืน (THSI) ให้ได้ในปี 2566   PRIME จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยแต่งตั้ง นายพิรุณ ชินวัตรกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ( CFO)  แทน “สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

Recent Posts

Follow Us