ผอ. สนพ. กระทรวงพลังงาน นำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของตรัง

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสุพิตร พัดเปรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้นำคณะประกอบด้วย นายกิตติพงศ์  เพทาย นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง และนายจรัญ วรศรี นายช่างระดับ 9 กองควบคุมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด (สกต. ตรัง)

          โดยมี บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนโครงการ รวมถึงเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างโครงการทั้งหมด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การบริหารจัดการไฟฟ้าในระบบการผลิตและจำหน่าย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจะได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้พลังงาน ประมาณการแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต โดยมีนายไตรวินิจ ตู้จินดา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าดังกล่าว

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของจังหวัดตรังและทันสมัยที่สุด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ (Tracking System) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้และไม่มีการปลดปล่อยมลพิษใด ๆ มีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณปีละ 8 ล้านหน่วย (kWh) เทียบเท่ากับการใช้ถ่านหินประมาณปีละ 8,000 ตัน พร้อมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 4,000 ตัน โดยที่ผ่านมาจังหวัดตรังใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิ ตจากโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ ซึ่งต้องส่งผ่านสายส่งในระยะทางไกล จึงทำให้เกิดความสูญเสียในระบบ ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร

          สำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น 1 ใน 38 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 โดยมีวิธีการจับสลากจากจำนวนผู้ยื่นโครงการทั่วประเทศทั้งหมด 639 โครงการ มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้าในชุมชน จังหวัดตรังมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินอีกด้วย

Recent Posts

Follow Us