โครงการ อุบลราชธานี 3

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ อุบลราชธานี 3
เจ้าของโครงการ : บริษัท อีเอสพีพี จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : เมษายน 2557

ที่ตั้งโครงการ