โครงการ ปทุมธานี

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการ ปทุมธานี 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 3 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 5.66 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ธันวาคม 2559

Project Location