โครงการ กระบี่

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการ กระบี่
เจ้าของโครงการ : บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
กำลังการผลิตติดตั้ง : 4.64 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 4.12 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ธันวาคม 2561

Project Location