โครงการ กำแพงเพชร 5

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ กำแพงเพชร 5
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 4.12 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ธันวาคม 2561

ที่ตั้งโครงการ