โครงการ กำแพงเพชร 4

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ กำแพงเพชร 4
เจ้าของโครงการ : บริษัท โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
กำลังการผลิตติดตั้ง : 10 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : เมษายน 2557

ที่ตั้งโครงการ