โครงการ อยุธยา 3

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการ อยุธยา 3
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 5.66 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ธันวาคม 2559

Project Location