PRIME มอบแผงโซล่าร์เซลส์และอินเวอร์เตอร์ 12 กิโลวัตต์ให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ได้นำแผงโซล่าร์เซลส์ และอินเวอร์เตอร์ 12 กิโลวัตต์มูลค่า 130,000 บาท มอบให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล  ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

          PRIME มีความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานทดแทนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน

Recent Posts

Follow Us