ไผ่สิงห์ทอง

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : ไผ่สิงห์ทอง
สถานที่ตั้ง : อ่างทอง
กำลังการผลิตติดตั้ง : 0.997 เมกะวัตต์
อายุสัญญา : 15 ปี
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มกราคม 2564

Project Location