โรงพยาบาล ตรังเวชกิจ

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาล ตรังเวชกิจ
สถานที่ตั้ง : ตรัง
กำลังการผลิตติดตั้ง : 0.400 เมกะวัตต์
อายุสัญญา : 15 ปี
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ภายในเดือนตุลาคม 2564

Project Location