โรงพยาบาล สิริเวช จันทบุรี

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โรงพยาบาล สิริเวช จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : จันทบุรี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 0.591 เมกะวัตต์
อายุสัญญา : 15 ปี
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

Project Location