เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด

          นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี และ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด ในฐานะ ผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ร่วมเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งล่าสุดในจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ตามที่สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 38 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 โดยวิธีการจับสลากจากจำนวนผู้ยื่นโครงการทั่วประเทศทั้งหมด 639 โครงการ ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 บนพื้นที่กว่า 60ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด ตามระเบียบบังคับของโครงการ และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งล่าสุดของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ถือเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดและยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของผู้ที่สนใจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด ได้เลือกบริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนโครงการ โรงไฟฟ้าได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน 2561 บนที่ดินของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) 25 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับสหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด ซึ่งมาจากส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่หน่วยละ 4.12บาท ตลอดอายุสัญญา 25ปี ส่วนแบ่งรายได้ทางสหกรณ์ได้นำไปจัดสรรค์ผลประโยชน์สู่ชุมชนและสมาชิกสหกรณ์ทั้งในรูปกองทุน การเสียภาษีให้กับท้องถิ่นและสนับสนุนด้านการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า

          ทางบริษัท ไพร์ม กรีน โซลาร์ จำกัด นั้นเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโครงการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ทั้งประเทศ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวลและอื่นๆ ที่จะช่วยลดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นั้นจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประเทศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและลดการใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงและส่งก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น อีกทั้งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังได้สร้างประโยชน์แก่ชุมชุนรอบพื้นที่ตั้งโครงการอีกมากมาย เช่น การปรับปรุงระบบสายส่งและเสาไฟฟ้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าช่วยลดปัญหาไฟฟ้าตก การส่งเสริมการจ้างงาน และสร้างอาชีพให้กับชุมชนเนื่องจากทางโครงการจะเน้นการใช้แรงงานในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นหลัก การคืนรายได้สู้พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในรูปแบบของการเสียภาษีท้องถิ่น การสนับสนุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไม่ว่าจะเป็น งานกีฬา วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ฯลฯ และทางบริษัทเองยังมีเป้าหมายว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานได้อีกด้วย

Recent Posts

Follow Us