PRIME เปิดตัวโซล่าร์ Aquacultural ที่ไทหนาน ไต้หวัน

เปิดเฟสแรกของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquacultural Solar Project) แห่งแรกในเมืองไถหนาน ณ เขตสี่ตง เมืองไถหนาน ไต้หวัน

        เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหาร นายพิรุณ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง เปิดเฟสแรกของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquacultural Solar Project) แห่งแรกในเมืองไถหนาน ณ เขตสี่ตง เมืองไถหนาน ไต้หวัน โครงการนี้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3.92 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2565 ในการเปิดงานครั้งนี้ ทาง PRIME ได้รับเกียรติจาก นายหวง เวย เชอร์ นายกเทศมนตรีเมืองไถหนาน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกว่า 70 คน รวมถึงพันธมิตรของ PRIME ในการก่อสร้าง และนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความยินดี

        โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquacultural Solar Project) ดังกล่าวใช้ที่ดินขนาด 4 เฮกตาร์ โดยเงินลงทุนโครงการประมาณ 231 ล้านบาท สำหรับไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งมอบให้กับ Taiwan Power Company (“Taipower”) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงพลังงาน การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะให้การผลิตพลังงานสีเขียวเพิ่มอีก 5.26 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 2,249.22  ตันต่อปี ความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือกับ KWE Corporation และ Taiyen Green Energy สนับสนุนงานด้านการผลิตพลังงาน การจัดหาอุปกรณ์ที่ผลิตในไต้หวัน และการจัดการด้านการประมง

        ระยะที่ 2 และ 3 ของโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 6.988 เมกะวัตต์ตามกำหนดการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้  และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย PRIME จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไถหนาน ด้วยกำลังการผลิตรวมรวม 10.90 เมกะวัตต์ จะสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 69.07 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน  หรือคิดเป็นเงิน 78.08 ล้านบาท

Recent Posts

Follow Us