โครงการ อุบลราชธานี 1

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ อุบลราชธานี 1
เจ้าของโครงการ : บริษัท อีเอสพีพี จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 8 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : ระบบแอดเดอร์ 8 บาท
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ตุลาคม 2556

ที่ตั้งโครงการ