โครงการ ราชบุรี

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการ ราชบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท 5 อมตะ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 8 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 5.66 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : มกราคม 2559

ที่ตั้งโครงการ