โครงการ อยุธยา 2

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการ อยุธยา 2
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 5.66 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ธันวาคม 2559

Project Location