โครงการ อยุธยา 1

Project Details

ชื่อโครงการ : โครงการ อยุธยา 1
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังการผลิตติดตั้ง : 5 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 5.66 บาทต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ธันวาคม 2559

Project Location