โครงการโอนามิ (Onami)

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการโอนามิ (Onami)
เจ้าของโครงการ : Prime Smart Solar Onami Goudou Kaisha
สถานที่ตั้ง : จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิตติดตั้ง : 17.7 เมกะวัตต์
อัตราหน่วยขายไฟฟ้า : 36 เยนต่อหน่วย
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ

Project Location

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected