ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1
Prime Road Tech Inter Limited
7,143,107,555
41.97
2
บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด
4,256,105,289
25.01
3
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
1,852,743,522
10.89
4
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
1,629,521,411
9.58
5
นายอัครเดช ศรีชวาลา
214,601,200
1.26
6
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.
212,829,263
1.25
7
นายกฤษน์ ศรีชวาลา
170,602,000
1.00
8
บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
152,183,533
0.89
9
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
132,148,121
0.78
10
นายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา
108,814,533
0.64
11
นายอมร ศรีชวาลา
106,481,200
0.63

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected