ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพี เเอนด์ ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล์ : [email protected]

  • +662-105-8686
  • +662-257-7006

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected