เดอะไนน์ ติวานนท์

รายละเอียดโครงการ​

ชื่อโครงการ : เดอะไนน์ ติวานนท์
สถานที่ตั้ง : ปทุมธานี
กำลังการผลิตติดตั้ง : 1.633 เมกะวัตต์
อายุสัญญา : 25 ปี
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ภายในเดือนธันวาคม 2564

Project Location