เดอะไนน์ เซ็นเตอร์

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : เดอะไนน์ เซ็นเตอร์
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
กำลังการผลิตติดตั้ง : 0.544 เมกะวัตต์
อายุสัญญา : 25 ปี
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

Project Location