เอ็กโค แล็บ

รายละเอียดโครงการ​

ชื่อโครงการ : เอ็กโค แล็บ
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
กำลังการผลิตติดตั้ง : 0.178 เมกะวัตต์
อายุสัญญา : 15 ปี
วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564

Project Location