การรับข้อร้องเรียน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้นที่ 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • +662-105-8686
  • +662-257-7006

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected