เกี่ยวกับบริษัท

krabi_02

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด มหาชน

   กลุ่มบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนในประเทศไทยที่มีความสนใจในด้านพลังงานทดแทนโดยให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกเป็นพิเศษ

  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกับการคำนึงถึงในความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมกับสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันกับความพยายามที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับโลกด้วยพลังงานสะอาด

   ผู้บริหารของเรามีองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการก่อสร้าง การลงทุน การเงิน การธนาคาร การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่ภาคเอกชน ด้านกฎหมาย และพลังงาน ที่ได้รับจากการทำงานในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา (New York) ฮ่องกง มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศไทย โดยเราได้เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศซึ่งถือหุ้นอยู่รวม 131.64 MW และในต่างประเทศอีกประมาณ 77.3 MW

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected