เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.64 เมกะวัตต์

          นายยุทธนา นิลกิจ พนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ(ปลัดอาวุโส) ประธานในพิธี และ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์จำกัด ในฐานะ ผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.64 เมกะวัตต์ ร่วมเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งล่าสุดของจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 38 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 โดยวิธีการจับสลากจากจำนวนผู้ยื่นโครงการทั่วประเทศทั้งหมด 639 โครงการ ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งได้ก่อสร้างอยู่บนที่ดินเป็นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด ตามระเบียบบังคับของโครงการ และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) เมื่อเดือน ธันวาคม 2561 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี

          บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโครงการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งทางบริษัทเองได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวลและอื่นๆ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานฟอสซิลที่ก่อให้เกิดมลพิษต่างซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตต่อมนุษย์ โรงไฟฟ้าแห่งนี้เองนอกจากจะเป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนั้นทางบริษัทเองยังสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ตั้งโครงการด้วยการจ้างแรงงานในพื้นที่รอบโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าแห่งนี้เองทางบริษัทยังส่งเสริมให้เป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด จากส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่หน่วยละ 4.12บาท ตลอดอายุสัญญา 25ปี ส่วนแบ่งรายได้ทางสหกรณ์ได้นำไปจัดสรรค์ผลประโยชน์สู่ชุมชนและสมาชิกสหกรณ์ทั้งในรูปกองทุน การเสียภาษีให้กับท้องถิ่นและสนับสนุนด้านการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกสหกรณ์

Recent Posts

Follow Us