SME D Bank ผลักดันเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจสีเขียว ตอบโจทย์ ESG จับมือ “ไพร์ม โรด เพาเวอร์”

SME D Bank ผลักดันเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจสีเขียว ตอบโจทย์ ESG
จับมือ "ไพร์ม โรด เพาเวอร์" ยกระดับใช้พลังงานทดแทน พัฒนาสู่ความยั่งยืน

        SME D Bank จับมือ ไพร์ม โรด เพาเวอร์ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มบริษัทเอสเอ็มอีในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย เข้าถึงแหล่งทุน “สินเชื่อ BCG Loan” และโปรแกรมพัฒนาเสริมแกร่ง ช่วยยกระดับปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจสีเขียว ตอบโจทย์ความยั่งยืนของประเทศไทย

        นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า SME D Bank ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ กับ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนครบวงจร ในการร่วมกันสนับสนุนกลุ่มบริษัทระดับเอสเอ็มอี และกลุ่ม บริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ รวมกว่า 5,000 ราย ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ด้านพลังงาน หรือติดตั้งโซล่ารูฟท๊ อป ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG Model ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environment , Social and Governance : ESG)

        ในความร่วมมือครั้งนี้ SME D Bank พร้อมสนับสนุน “ด้านเงินทุน” ผ่านโครงการสินเชื่อ “BCG Loan” วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้าน บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นประมาณ 4.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 15 ปี โดย 24 เดือนแรกปลอดชำระ เงินต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำไปใช้พัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นลงทุน ปรับปรุง ขยาย หรือปรับเปลี่ยน การดำเนินธุรกิจ หมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือ Refinance เป็นต้น พร้อมยังมอบสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการที่ยัง ไม่เคยใช้สินเชื่อจาก SME D Bank มาก่อน เมื่อยื่นกู้และเบิกใช้วงเงิน ตั้งแต่ 1-50 ล้านบาท ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้รับ “Cash Back” มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท ได้แก่ 1. ค่าประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกัน มูลค่าสูงสุด 30,000 บาทต่อราย และ 2. ค่าจดจำนองหลักประกัน มูลค่าสูงสุด 30,000 บาทต่อราย

        นอกจากนั้น ยังมีบริการ “ด้านพัฒนา” ผ่านการจัดกิจกรรมเติมความรู้และสนับสนุนในเรื่อง Financial Literacy แก่สมาชิกกลุ่ม การนิคมอุตสาหกรรม รวมถึง กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสนับสนุนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาในด้าน ESG ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจรับบริการสินเชื่อและงานพัฒนา แจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทาง เช่น www.smebank.co.th, LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น รวมถึงสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

        ด้าน นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลายสิบปีที่ผ่านมา PRIME ในฐานะผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความ ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม จวบจนวันนี้ที่ SME D Bank ให้โอกาสเราได้ร่วมมือทางด้านธุรกิจ จนเกิดเป็น “การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางด้านธุรกิจ” ยิ่งทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่จะสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายใต้ ระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

        “ด้วยความพร้อมด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างปี 2564 ถึง 2573 เรามีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยประมาณ 20-25% โดยร่วมผลักดันการใช้พลังงานทดเเทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต โดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนาน เรามั่นใจว่า จะสามารถตอบสนองโครงการอันสำคัญยิ่งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ” นายสมประสงค์ กล่าว

        ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจรับบริการสินเชื่อและงานพัฒนา แจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทาง เช่น www. primeroadpower.com , LINE Official Account : @primeroadpower หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-105-8686

Recent Posts

Follow Us