PRIME ผนึกกำลัง SME D Bank และ ISMED หนุนโรงพยาบาล ยกระดับสู่อัจฉริยะด้านพลังงาน พร้อมเข้าถึงแหล่งทุน

PRIME ผนึกกำลัง SME D Bank และ ISMED หนุนโรงพยาบาล ยกระดับสู่อัจฉริยะด้านพลังงาน พร้อมเข้าถึงแหล่งทุน

        เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2567 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ผู้นำธุรกิจด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนครบวงจร ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง “The Future Energy Development To Smart & Green Hospital and Financial Access Benefits”

        เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ มาบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ นำโดย คุณรัสส เหราบัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการ และคุณไตรวินิจ ตู้จินดา ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ของ PRIME ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน และอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อน Carbon Neutrality และ Net Zero Emission รวมถึง แนะนำสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME D Bank โดยมีนางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SME D Bank เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึง ผู้บริหารจาก ISMED เข้าร่วมในพิธี โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาล เข้ารับฟัง ณ ชั้น 11 ห้องแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank

Recent Posts

Follow Us