PRIME จะเริ่ม COD Private PPA โครงการโฮย่า ลำพูน 1.62 เมกะวัตต์ ในเดือนตุลาคมนี้

        บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Private PPA) กับ บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายใต้โครงการโฮย่า ลำพูน ขนาดกำลังการผลิต 1.62 เมกะวัตต์ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และคาดว่าจะซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายใน 6 ตุลาคม 2566 นี้ ซึ่งจะสร้างรายได้รวมโดยประมาณ 6.87 ล้านบาทต่อปี ให้กับ PRIME

        โดยในปัจจุบันบริษัทในเครือของ PRIME กำลังเจรจาโครงการ Private PPA และคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในเดือนตุลาคมนี้อีกประมาณ 9.50 เมกะวัตต์