โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 77 เมกะวัตต์ในจังหวัดกำปงชนัง กัมพูชา ที่ PRIME ชนะการประมูลจะเริ่ม COD 60 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 4 ของปีนี้

บมจ. ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) บริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ชนะการประมูลโครงการ National Solar Park ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาลกัมพูชาในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา มีกำลังการผลิตติดตั้งและทำสัญญา 77 เมกะวัตต์ โดย เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 60 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียและประเทศไทย (Asian Development Bank :ADB) ร่วมกับ 4 สถาบันการเงิน

The power was switched on by Mr Masatsugu Asakawa, the President of Asian Development Bank and H.E. Keo Rottanak, a Minister attached to the Prime Minister’s office and the Managing Director of Electricite du Cambodge

ถือฤกษ์ดี  ในวันที่ 11/11/2565  Mr. Masatsugu Asakawa ประธาน ADB และ H.E. Keo Rottanak H.E. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชาได้ให้เกียรติเป็นผู้กดสวิสช์เชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60 เมกะวัตต์ ในจังหวัดกำปงชนัง เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าให้กับโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติของกัมพูชา ไปยังพนมเปญและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการมีกำหนดจะ COD ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

Recent Posts

Follow Us